♥♫☆کامران و هومن ☆♫♥ این وبلاگ متعلق به تمامی طرفداران گل کامران و هومن است . با نظرات خودتون در بهتر شدن این وبلاگ به من کمک کنید. متشکرم .................................................. *کپی در این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.* ................................................. آدرس های این وبلاگ: (برای ورود به این وبلاگ می توانید از یکی از آدرس های زیر استفاده کنید.) kamranhooman155.mihanblog.com kamranhooman155.orq.ir kamranhooman155.tk http://kamranhooman155.mihanblog.com 2020-04-02T19:35:54+01:00 text/html 2018-12-21T09:11:55+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی دانستنی http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/102 <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن وقتی اولین بار شهبال رو تو خونه شون دید<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اینقدر هول شد دو بار بهش سلام داد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی زمانی که قرار بود کامران بره بلک کتس هومن سخت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>مشغول خرخونی و درس خوندن بود و به قول شهبال سرشو می نداخت پایین می رفت تو اتاقش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بالا و کاری به کار کسی نداشت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>..</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی رامین اول که کامران رو دید با باباشون دید که</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>خیلی کوچولو بود و باباشون به رامین گفت پسرم خیلی به موسیقی علاقه داره رامین هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>تشویق کرد کامی رو،بعد از چند سال که دوباره همدیگه رو دیدن کامران موهاشو بلند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کرده بود و به گفته رامین خیلی تغییر کرده بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران اولین پولش رو تو کار تو یه مغازه کفش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>فروشی به دست آورد هومن هم روزنامه فروخت تو ساختمنشون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اولین آهنگی که کامران خوند شعرش از پدرشون بود با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>این مضمون:به خدا دست خودم نیست اگه دیوونه شدم..از غم عشق تو بود همدم پیمونه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شدم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>..</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اولین آهنگی که هومن توی استودیو و به صورت حرفه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ای خوند "سوگند" بود</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن وقتی نوجوون بود از سوی چند مرکز مد به عنوان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>مدل برگزیده شد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی غذای مورد علاقه کامران قورمه سبزیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی غذای مورد علاقه هومن هر سال فرق می کنه!!ولی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بیشتر فسنجون دوست داره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی وقتی تو بلک کتس بودن اینقدر شهبال بهشون کم پول</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می داد که نگران کرایه خونه و پول آب و برق و غیره بودن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی به خاطر تامین هزینه هاشون در زمان حضورشون تو بلک</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کتس مجبور شدن یکی از اتاقهای خونه شون رو اجاره بدن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی متولد تهران و محله گیشان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران محله شون رو کاملاً به یاد میاره اما هومن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>تنها چیزی که از ایران یادشه مبلهای قرمز خونه شونه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی خواهرشون متولد بهمن 62 هست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی فقط یه عموشون تو آلمان زندگی می کنه و سایر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>فامیلهاشون تو ایرانن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی زبون اصلیشون فرانسه است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تا چند سال فقط یه موبایل داشتن و البته یه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ماشین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی بعد از جداییشون از بلک کتس چون پروانه کارشون تو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آمریکا لغو شده بود تصمیم داشتن برگردن کانادا دوباره ولی سعید صیام کمکشون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی برای اولین بار گرونترین قرارداد تاریخ هنری ایران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>رو به مبلغ یه میلیون دلار شرکت کنسرتو با کامران هومن امضا کرد اونم چند سال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>پیش</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تقریباً سال 65 از ایران خارج شدن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستین كه كامران هومن تو مهربونی و تواضع بی نظیرن؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه تكیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>كلام كامران "قربونت برم" هس؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه تكیه كلام هومن " آخیییییی مرسی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>عییزم" هس؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه عید گوشی اصلی هومن آی فون بود ولی مدتی كه تو دوبی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بود و یه گوشی نوكیای قدیمی برداشته بود؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!!</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA><SPAN>&nbsp; </SPAN>آیا میدونستین كه كامران با دیدن این عكسی كه پایین میذارم گفت وای ما خبر نداشتیم</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>این عكس و از ما گرفتن!ببین من دهنمو چی كار كردم و خندید؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!!</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه هومن همه رو صمیمانه در آغوش میگیره؟(آقا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>پدرام تموم دوستاش و حتی راننده اشون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه كامران هومن خیلی زیباتر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>و خیلی لاغرتر از عكسا و فیلماشونن؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه هومن عاشق عروسكای شكل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>حیوونه؟(مثلا شتر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا میدونستین كه هومن عادت داره لپ بچه هارو بكشه و سرشون و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ببوسه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تا سال 94 تو مونترال زندگی می کردن و بعدش به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ونکور رفتن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن یکی از سرمایی ترین موجودات روی کره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>زمینه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی پرسپولیسی هستن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هاکی روی یخ رو خیلی خوب بازی می کنن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن روی سن هم از طریق گوشی برای کامران جک تعریف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می کنه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تو زندگی خصوصیشون هومن یه خرده منظم تر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ازکامرانه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن زودتر از کامران آماده میشه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هیچ وقت تو یه مدرسه نبودن با هم</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران تکنیسین خلبانی خونده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن میخواست دکتر بشه ولی خواننده شد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اولین شرط پدرمادرشون برای یادگیری موسیقی فراموش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>نکردن درسشون بوده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران یه خرده ترکی استانبولی بلده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی روز تولدشون فقط یه روز با هم فرق داره،یعنی هومن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>دوم آذره کامران چهارم آذر و از بچگی تولدتشون رو سوم آذر می گرفتن مشترکاً و الان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>روز سوم آذر اونجا روز تنگس گیوینگه و هر سال یکی از بزرگترین کنسرتهاشون رو تو این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>روز دارن و روی سن تولد میگیرن براشون</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی شهبال کامران رو از هومن بیشتر دوست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>داشت</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی ترانه منو ببخش کامران هومن موزیک ویدیو شد اما</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>هیچ وقت پخش نشد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تو آهنگ ایران ایرانم که کامی و فریدون و هنگامه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می خونن قرار بود هومن هم بین اون بچه هایی باشن که می دوئن اما چون قدش ازبقیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>خیلی بلندتر بود خودش انصراف داد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن عاشق همه غذاهاست ولی از جگر خام خوشش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>نمیاد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی پدر مادرشون اوایل سال میلادی گذشته کار اقامتشون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>تو آمریکا درست شد و به لس آنجلس اومدن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی مادرشون آرایشگره و الان تو یکی از محله های گرون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>لس آنجلس یه آرایشگاه بزرگ داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی پدرشون مدیر کمدن هوسه تو لس آنجلس.کمدن هوس همون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>جاییه که امیرقاسمی جشن عید رو با هنرپیشه ها اونجا برگزار کرد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اسم پدرشون حجت و اسم مادرشون فریده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>است</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی گیتار ساز اصلی کامران و پیانو و گیتار ساز اصلی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>هومنه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن می تونه جاز هم بخونه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هردوشون موقع پیوستن به بلک کتس عینکی بودن اما</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کامران دو سه سال بعد چشماشو لیزیک کرد اما هومن تا همین اواخر همچنان عینک می</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>زد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی علی الهی که الان رهبر ارکسترشونه،رامین زمانی که</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>الان آهنگساز مشهوری شده و پدرام که مدیر برنامه های سابق داریوش و الان کامران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>هومن هست از کانادا با کامران هومن آشنا هستن..بخصوص با کامران</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی بعد از جداییشون از بلک کتس تا دو سال علت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>جداییشون از بلک کتس رو نمی گفتن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>..</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی از املاک فوریو پراپرتیس یه ویلا تو دبی خریدن و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>همین امر موجب بستن قرارداد تبلیغاتی یک ساله کامران هومن با این شرکت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران هومن هم سر مسائلی با هم اختلاف عقیده دارن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>و گاهی دعوا هم می کنن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی بیش از ده ساله با هم زندگی می کنن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی دو تا سگ داشتن که الان شدن چندین تا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!!</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی برایانا دوست دختر قبلی هومن مکزیکی الاصل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بود</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن به ندرت مردها رو می بوسه برعکس</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کامران</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی دستهای هومن رو ازش بگیرن لال میشه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:اهنگ من تورو میخوام تو کانادا فیلم برداری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شده ومادرشون وکتی خواهرشون هم توش بوده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:موزیک ویدئو سینوریتا کارگردانش کانادایی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بوده واز یکی از دخترای که برای تمرین رقص اومده از کارش خیلی خوشش اومده بود کتی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>خواهر کاهوبوده وخودکاهو نمی دونستن خواهرشون به این خوبی می رقصه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کتی یکی دوبار رو سن موقع اجرای اهن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>سینوریتا باهاشون رقصیده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کتی تو موزیک ویدئو کت من هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بوده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:مامانشون یه سالن ارایش تو امریکا داره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>پدرشون تو کن هولس (جای که تپش مهمونی هاشو میگیره )کار میکنه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:موهای کامران هومن رو مامانون درست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میکنه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران همیشه دوست داشته صورتش مثل هومن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>پرموترباشه( همون بهتر که نیست وگرنه من یکی فنش نمی شدم )(همه خودشونو به دردیوار</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میزنن که صورتشونو راحت اصلاح کنن اون وقت این چه ارزویی داره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr> )</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران هومن تو مصاحبه هاشون 40 درصدشو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>درحال هندونه قاچ کردن برای هم دیگه هستن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:هومن اولین بار که فامیلشو تو دوبی دیده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بوده با یکی از فن هاشو عوضی میگیره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:هومن کارتون شیرشاه رو دوست داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:تو دوران بلکتس کامران هومن یه عروسک بزرگ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>که هندی میخونده رو از دبی میخرن وقتی همه گروه تو سالن انتظار هواپیما توشب خواب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بودن هومن عروسک رو روشن میکنه که بخونه همه از ترس از خواب میپرن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:فامیلیشون جعفری</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:فامیلی پدرام مدیر برنامه هاشون دولت ابادی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ودوست دخترش ازیتا مجری شبکه تپش هست</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:رامین زمانی سه تا دختر داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران برای ارامش اشپزی میکنه وهومن برای</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>ارامش غذا میخوره(اینو خودشون گفتن ولی جک ساله</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr> )</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:هردوشون شکمو هستن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:اوایل که تازه رفته بودن کانادا وقی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میخواستن پدرمادرشون چیزی رو ندونن به فرانسه میگفتن ولی زهی خیال باطل چون فرانسه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>رو متوجه می شدن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران وقتی بچه بودن برای این که برای هومن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>کادئو تولد بخر کار کرده بوده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران مدرسه میرفته ناهارشو نمی خورده می</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>اورده خونه برای هومن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران هومن باشگاه میرن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران از اویلی که وارد بلکتس شده تا الان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>همواره یه گردنبد نخ سیاه دوره گردنشه که یکی از فن هاش داده از خودش دور نمی کنه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>چون دعا روش نوشته شده درضمن به گردن سیفیدشم خیلی میاد</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:کامران تو کانادا قبل از اینکه خودش خواننده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بشه میرفته کنسرت رامین زمانی وجلو سن وای میساده وهمیشه به رامین میگفته وقتی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میخونی میکروفون رو سمت منم بگیر منم یه خورده بخونم(نتیجه گیری :رامین اهل پارتی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بازی بوده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>آیا می دانستید:با خواندن این مطالب ومطلاب دو استاد پیشین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شما می توانید ظفر یک ساعت لیسانس کاهو شناسی از دانشگاه پرشین تولز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بگیرید</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی تو بلک کتس که بودن دو روز قبل از یکی از کنسرتهاشون هومن به شدت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>مریض میشه و مجبور میشن کنسرت رو لغو کنن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>..</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن علاقه عجیبی داره ناخنهاشو از ته ته بگیره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!!</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی کامران یه سری از این پلاکها که دعا روشون هست می نداخت گردنش</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اون اوایل هرکی هرچی نقره بهشون هدیه میداد می نداختن تا طرف خوشحال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بشه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی آلن که مدیر رقصشونه رو هومن پیدا کرد آورد به جمعشون</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی شقایق تو خیلی از سفرها همراه کامران بود</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی علت به هم زدن دوستی هومن و برایانا سفرهای زیاد هومن و دوریش از بری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>بود</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی لس آنجلس بعد از ایران برای کامران هومن بهترین جاست برای زندگی به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>گفته خودشون</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن دوست داره عاشق دختری بشه که عشق رو از چشماش بخونه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی از اینکه می گن کامران پسر گوگوشه کامران خوشش میاد و بدشم نمی اومد که</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>اینجوری باشه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اوایل مجبور بودن قسم بخورن که با هم برادرن بعد هم باید قسم می خوردن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>که ناتنی نیستن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی یه دفعه شایعه کرده بودن هومن تصادف کرده رفته تو کما بعد مامانشون هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>باور کرده و زنگ زده به کامران و گفته گوشی رو بده به هومن سریع تر،کامرانم مونده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>چی شده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>!</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی بازیگر مقابل نقش هومن تو شوی فدای سرت از بازیگرهای نقشهای فرعی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>هالیووده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی باباشون تو کانادا تو یه شرکت کار می کرده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی وقتی خواهرشون رو برای تست شوی اون با من آورده بودن بعد از اینکه قبول</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شده کتی تازه کارگردان فهمید خواهرشونه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی خونه ای که توش زندگی می کنن به اسم هومنه ولی کامران ازش وکالت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن تنها غذایی که بلده درست کنه تخم مرغ و املته</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی مورد مورد علاقه هومن آناناس و کیوی و هندونه است</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن سال میمون به دنیا اومده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی بین حیوونها کامران عقاب و شیر دوست داره هومن میمون و شیر</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی به نوبت میرن خرید برای خونه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن برای اولین بار وقتی کامران تو گروه پرواز بود در انتهای برنامه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>رفته و یه کوچولو خونده روی سن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی هومن در استعدادهای درخشان مدرسه شون در زمینه موسیقی چند بار اول</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>شده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی اولین پولی که هومن به دست آورده باهاش چوب هاکی خرده</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr>*</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>می دونی یه بار شهبال به هومن گفته من کامران رو بیشتر از تو دوست دارم تو چی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>منو بیشتر دوست داری یا کامران رو هومن هم گفته هر گلی بویی داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید هومن به خاطر بنی از آمریکا میره تا استرالیا</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید کامران هومن جزو بدقول ترین موجودات خاکی هستن</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید هومن عاشق مایکل جکسون هست</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید هومن اگر دگمه هاشو ببنده میترکه</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید هومن تو کنسرت با گوشی تو گوشش خیلی مشکل داره</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونید هومن بسیار خجالتیه و در عین حال راحته</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران و هومن 5 تا سگ دارن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن تو خونه از کامران شیطون تره؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی تو مصاحبه های فارسی کامران سخنگوئه و تو مصاحبه های خارجی هومن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران و هومن دارن تو مارکت خارجی آلبوم میدن بیرون؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران بلده یه کم عربی بخونه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران و هومن بین خوندن و برادری ،برادری رو انتخاب میکنن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران برای عشقش گریه میکنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن خیلی خودشو برای کامران لوس میکنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی تو بیشتر کاراشون با هم تفاهم دارن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران ماکارونی با ته دیگ سیب زمینی برای هومن درست میکنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>با توجه به مطلب بالا حالا میدونی چرا هومن اینقدر تپل شده؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی از هیچ مواد مخدری حتی سیگار استفاده نمیکنن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی خیلی کم و فقط تو مهمونی ها مشروب میخورن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن 2 سانت قدش از کامران بلند تره؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن از کامران خوش خنده تره؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی رشته کتی اصلا ربطی به هنر نداره؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن خیلی فوق العاده میرقصه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن توی سوتی دادن استاده؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن تو مصاحبه ها زیاد به حرف مجریا گوش نمیکنه و فقط مشغول</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>خندیدنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن خیلی الکی میخنده؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن و کتی به مدرسه فارسی میرفتن روزای تعطیلیشون؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن یه کم اسپانیایی بلده؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی بعضی از کنسرتای کامران و هومن رکورد شکونده؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی تو بیشتر رای گیری ها کامران هومن اول میشن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران بیش از اندازه هومنو لوس میکنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران تو ابراز احساسات از هومن توانا تره؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران دیکشنری سیاره هومنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران همیشه در صدد درست کردنه سوتی های هومنه؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی کامران و هومن کله پاچه دوست دارن؟</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: fuchsia" lang=FA>میدونستی هومن نسبت به کامران بیشتر تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفته؟</SPAN></P> <P><BR></P> text/html 2014-08-30T09:07:58+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی جدیدترین عکس های کامران و هومن (تابستان 93) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/179 <P align=center><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://www.8pic.ir/images/l8wp1g3a5tnhbat5lnne.jpg src="http://www.8pic.ir/images/l8wp1g3a5tnhbat5lnne.jpg" width=512 height=383 jQuery1409389736328="167" t></P> <P align=center><SPAN id=fbPhotoSnowliftCaption class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://8pic.ir/images/8xjj1tsk8rq958wnwdj0.jpg src="http://8pic.ir/images/8xjj1tsk8rq958wnwdj0.jpg" width=393 height=522 jQuery1409389736328="169" t></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/88995231419778530907.jpg" width=424 height=335 jQuery1409389736328="184" t></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://8pic.ir/images/zfs19n2mea66tt7xgs41.jpg src="http://8pic.ir/images/zfs19n2mea66tt7xgs41.jpg" width=487 height=367 jQuery1409389736328="203" t></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG class=decoded alt=http://8pic.ir/images/z1qin6xbhasg1c0myk16.jpg src="http://8pic.ir/images/z1qin6xbhasg1c0myk16.jpg" width=456 height=341 jQuery1409389736328="205" t></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG class=decoded title="" alt=http://8pic.ir/images/5lsdb7gjsi6jbistztm1.jpg src="http://8pic.ir/images/5lsdb7gjsi6jbistztm1.jpg" width=449 height=338 jQuery1409389736328="206" t></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/13018930680439505478.jpg" width=478 height=329></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/18534591003694797360.jpg" width=323 height=464 t jQuery1409389866468="164"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/91836460345715081299.jpg" width=318 height=438 t jQuery1409389866468="165"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/50300685906224859736.png" width=458 height=272 t jQuery1409389866468="166"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/27808837295342071413.png" width=372 height=227 t jQuery1409389866468="194"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/73390810728311111089.png" width=375 height=216 t jQuery1409389866468="196"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/83137787756578499647.jpg" width=361 height=500 t jQuery1409389866468="211"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://8pic.ir/images/reumdygr3lz2lyjkqsiw.jpg" width=240 height=357 t jQuery1409389866468="213"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://8pic.ir/images/5c9apx1lrkwwerwmlqb8.jpg" width=384 height=255 t jQuery1409389866468="215"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://8pic.ir/images/j4pfagtud6hzw2ggtj8i.jpg" width=385 height=268 t jQuery1409389866468="216"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/29681572832647912920.jpg" width=418 height=313 t jQuery1409389866468="218"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/62554320642077149439.jpg" width=405 height=284 t jQuery1409390072093="169"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/35626895963489957539.jpg" width=382 height=252 t jQuery1409390072093="170"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/32429839888426535621.jpg" width=385 height=254 t jQuery1409390072093="171"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/02033390921578775581.png" width=360 height=360 t jQuery1409390072093="214"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/09956199838972163833.jpg" width=357 height=336 t jQuery1409390072093="215"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/00064227400850839499.jpg" width=359 height=412 t jQuery1409390072093="216"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/88579110399306526204.jpg" width=424 height=296 t jQuery1409390072093="218"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.axgig.com/images/42151416057442578740.jpg" width=424 height=348 t jQuery1409390072093="217"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uplod98.ir/images/0ht4tsotn9a3d6l85ok1.jpg" width=428 height=290 t jQuery1409390072093="220"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uplod98.ir/images/8otp2vad5b4f51eas1q1.jpg" width=425 height=248 t jQuery1409390072093="219"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uplod98.ir/images/aylmb45416zeq2my8ht.jpg" width=432 height=318 t jQuery1409390072093="222"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uplod98.ir/images/43z7jbx8d172ps5xw6ti.jpg" width=436 height=303 t jQuery1409390072093="221"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/09785075223236244312.png" width=455 height=328 t jQuery1409390346562="166"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/94409910160754152074.png" width=462 height=325 t jQuery1409390346562="165"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/00664234208429601026.jpg" width=410 height=340 t jQuery1409390346562="182"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/55353396819670360986.png" width=395 height=395 t jQuery1409390346562="183"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/04434291247770200649.png" width=390 height=331 t jQuery1409390346562="184"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/71617144094180581964.png" width=413 height=301 t jQuery1409390346562="201"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/02025675475736948034.jpg" width=303 height=379 t jQuery1409390346562="222"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/91063192159777069758.jpg" width=416 height=339 t jQuery1409390346562="225"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/74020747229776785606.png" width=417 height=417 t jQuery1409390346562="226"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/66587409084473280702.png" width=417 height=344 t jQuery1409390346562="227"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/60180011426974747654.jpg" width=512 height=343 t jQuery1409390518140="163"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/10257194947474983516.png" width=350 height=262 t jQuery1409390518140="164"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/17108511768747783769.png" width=356 height=315 t jQuery1409390518140="165"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/55477228865893811127.jpg" width=465 height=328 t jQuery1409390518140="181"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/54224775941296502975.png" width=462 height=328 t jQuery1409390518140="182"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/66137821654657815814.png" width=459 height=291 t jQuery1409390518140="183"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/10804723603832065908.png" width=449 height=297 t jQuery1409390518140="184"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/31665109983479862909.jpg" width=455 height=342 t jQuery1409390518140="213"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/84852330300749868048.png" width=438 height=396 t jQuery1409390518140="215"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/64534144747697871823.png" width=331 height=331 t jQuery1409390692671="176"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/22007635879975567138.png" width=332 height=332 t jQuery1409390692671="175"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/52764087244969678393.png" width=330 height=285 t jQuery1409390692671="178"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/17094409082615892993.jpg" width=253 height=337 t jQuery1409390692671="196"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://axgig.com/images/45176178146210848595.png" width=263 height=261 t jQuery1409390692671="201"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 300px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/ltz1ghi73bmce2pahq3r.png" width=378 height=168 t jQuery1409390692671="233"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 416px; HEIGHT: 318px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/4xb8n6k63762fd86rwi1.png" width=289 height=155 t jQuery1409390692671="236"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 412px; HEIGHT: 322px" title="" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/hjxl20fjepzlxkct7bzz.png" width=280 height=124 t jQuery1409390692671="237"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 276px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/lzzt72wne1dgbf77xoxg.png" width=485 height=227 t jQuery1409390692671="240"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/5dc4k3jh9zpl3vcpbgei.png" width=400 height=250 t jQuery1409390692671="239"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 424px; HEIGHT: 336px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/7w1r3mzwlzpyznn3dl23.png" width=450 height=361 t jQuery1409390692671="241"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 324px" title="" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/g35rjvcm77vs0rpfux0q.png" width=464 height=357 t jQuery1409390692671="242"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption><IMG style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 195px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.8pic.ir/images/floxfen9r29p1ip9muz3.png" width=605 height=241 t jQuery1409390692671="244"></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 data-ft='{"tn":"K"}'><SPAN class=hasCaption></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2014-08-20T07:12:06+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی سلام دوباره.... http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/178 <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">یه سلام گرم تابستونی به همه ی شما&nbsp;دوستان عزیزم.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">امیدوارم حال همگی خوب باشه .</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">من به لطف شما عزیزان بعد یکسالی که به کنکورم مشغول بودم دوباره برگشتم </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">تا وبلاگ رو به روز کنم.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">دلم برای همتون بدجور تنگ شده. </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">از همتون ممنونم که توی این یکسالی که نبودم با نظراتتون این وبلاگ رو </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">حمایت کردین و تنها نذاشتین.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">حالا من هم برای این که از خجات همتون در بیام قول میدم که تا یک هفته دیگه </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">همه ی مطالب جدید و</FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">عکسای جدید رو براتون بذارم و در وبلاگ تغییراتی ایجاد کنم.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;لینک دانلود وعکسایی هم که خراب شدن درست میکنم.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">بازم منتظر نظرای زیباتون هستم.</FONT></STRONG></P> text/html 2013-09-14T04:50:21+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام جدید فیسبوک کامران و هومن http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/177 <DIV class=detaild> <DIV class=text> <DIV class=details><BR>&nbsp;</DIV></DIV></DIV> <DIV class=inside> <DIV align=center> <DIV class=post1> <P> <DIV align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#000099><STRONG>Casting for the new music video with friend and director alexferrafan</STRONG></FONT></SPAN></DIV> <DIV align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#000099><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></SPAN></DIV> <DIV align=center><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN><FONT color=#000099><STRONG><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#000099><STRONG>انتخاب بازیگر همراه با دوست و کارگردان</STRONG></FONT> <FONT color=#000099><STRONG>الکس فرا برای موزیک ویدئو جدید</STRONG></FONT></SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#000099><STRONG>Entekhaabe bazigar hamrah ba doost va kaargardaan alexferrafan</STRONG>&nbsp;</FONT></SPAN></STRONG></FONT><STRONG><FONT color=#000099><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG><FONT color=#000099> baraaye music videoye jadid</FONT></STRONG>.</SPAN><WBR style="TEXT-ALIGN: left; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR><BR></FONT></STRONG><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/4061a0e01267da9e1.jpg" width=391 height=391 t jQuery1379134012000="137"><BR></DIV>&nbsp; <BR></DIV> <CENTER> <TABLE border=0 cellPadding=0 width=385> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=sharelink><A href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="141"> <DIV class=face></DIV></A><A href="https://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp;url=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="142"> <DIV class=bala></DIV></A><A href="http://friendfeed.com/?url=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="143"> <DIV class=ff></DIV></A><A href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" jQuery1379134012000="144" &imageurl=" target=" _blank?> <DIV class=dg></DIV></A><A href="http://twitter.com/home?status=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="145"> <DIV class=tu></DIV></A><A href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="146"> <DIV class=ad></DIV></A><A href="http://www.google.com/reader/link?url=http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/857&amp;title=KH - FB" target=_blank jQuery1379134012000="147"> <DIV class=da></DIV></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><!-- Begin www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code--><!-- End www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code --><BR><BR> <P></P><BR></DIV></DIV> text/html 2013-09-14T04:36:06+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی جدیدترین عکس های کامران و هومن در شهریورماه 92 http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/176 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2aab6c247c994cb41.jpg" width=435 height=435 t jQuery1379134012000="201"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/23824010572900574962.jpg" width=420 height=314 jQuery1379133243750="178" t></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/78172651529897266732.jpg" width=222 height=166 jQuery1379133243750="160" t>&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/31015813373195022516.jpg" width=220 height=171 jQuery1379133243750="165" t></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/47966191481278412658.jpg" width=224 height=167 jQuery1379133243750="159" t>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 202px; HEIGHT: 166px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/35108337939836240070.jpg" width=224 height=172 jQuery1379133243750="164" t></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/18880291905294813003.jpg" width=222 height=165 jQuery1379133243750="163" t>&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.8pic.ir/images/35776739776387373582.jpg" width=223 height=165 jQuery1379133243750="162" t></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/images/71280734202389890218.jpg" width=315 height=315 t jQuery1379133717312="182"></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d448fce73b34ac772.jpg" width=464 height=325 t jQuery1379133717312="169"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/images/62025315822557875262.jpg" width=267 height=303 t jQuery1379133717312="186"></P> <P align=center>&nbsp;</P><A title="مشاهده ادامه مطلب و " href="http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/847" t="مشاهده ادامه مطلب و " jQuery1379133717312="148" alt=""> <DIV class=posts> <DIV class=first> <DIV class=head></A><!-- End www.kamyabtheme.ir انتها ارسال مطلب code --> <DIV class=posts> <DIV class=first> <DIV class=head> <DIV class=cat></DIV> <H3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://angelsofgod-kh-2.mihanblog.com/post/846" rel=bookmark t="KH - Iranian Music Guild" jQuery1379133717312="150"><FONT color=#006600>KH -&nbsp;Iranian Music Guild</FONT></A> </H3></DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/c8c9ad36b85af9791.jpg" width=522 height=361 t jQuery1379133717312="151"></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/c8c93f39beb936872.jpg" width=250 height=187 t jQuery1379133717312="152">&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ae247711afdbe6a91.jpg" width=269 height=188 t jQuery1379133717312="153"></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ae240f3629834bff2.jpg" width=251 height=197 t jQuery1379133717312="154">&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ae240c141df6a2483.jpg" width=268 height=197 t jQuery1379133717312="155"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2aabcd408a6e23f33.jpg" width=465 height=310 t jQuery1379134012000="204"></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/e3aa5080c711c4081.jpg" width=232 height=154 t jQuery1379134012000="202">&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/e3aaf0d3deafc3434.jpg" width=227 height=153 t jQuery1379134012000="203"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/8e98a6b59cb6b4c95.jpg" width=230 height=155 t jQuery1379134012000="205">&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2aab66dec588cfa75.jpg" width=232 height=154 t jQuery1379134012000="206"></P> <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/e3aada8e35ec87f43.jpg" width=463 height=305 t jQuery1379134012000="207"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-08-14T13:40:49+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی عکس های جدید از کامران و هومن در کنسرتها (مرداد92) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/175 <P align=center><IMG src="http://www.uplooder.net/img/image/20/1e483ea5534289901ddd3c83e425f9f6/1001429_613691138662736_1793514446_n.jpg" jQuery1376531227906="133" t></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 571px" alt=954669_611875072177676_885362652_n.jpg src="http://www.8pic.ir/images/55093687983289495300.jpg" width=960 height=845 jQuery1376531227906="165" t></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 473px" title="" alt=526300_612891035409413_2082178532_n.jpg src="http://www.8pic.ir/images/95796837288860812152.jpg" width=729 height=720 jQuery1376531227906="171" t></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 565px; HEIGHT: 502px" title="" alt=521954_612894908742359_750297692_n.jpg src="http://www.8pic.ir/images/07128320180605996961.jpg" width=960 height=609 jQuery1376531227906="177" t></P> text/html 2013-08-07T06:09:32+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوک کامران و هومن(عکس های کنسرت آنتالیا) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/172 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff>Here are the pictures from the Antalya, Turkey concert from a few months ago.<SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN style="BACKGROUND: white"><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">On August 10th 2013 (19 Mordad), we return yet again to Antalya for a summer concert.</SPAN></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN style="BACKGROUND: white"><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN style="BACKGROUND: white"><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;Can't wait to see you all there. We love you.</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; FLOAT: none; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">عکسهای کنسرت چند ماه پیش در<SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN class=textexposedshow><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">شهر آنتالیا... </SPAN></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">بزودی در تاریخ ۱۹ مرداد (۱۰ آگست) بار دیگر برای اجرای کنسرت تابستانی به آنتالیا برمی‌گردیم.</SPAN></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow><SPAN style="WIDOWS: 2; ORPHANS: 2; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;به امید دیدار. دوستتون داریم</SPAN></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><BR><BR></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow>Akshaaye concerte chand maahe pish dar shahre Antalya...</SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow></SPAN><SPAN class=apple-converted-space>&nbsp;</SPAN><SPAN class=textexposedshow>Bezoodi dar taarikhe 19 mordad (10 August) baare digar baraye ejraaye concerte</SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow>&nbsp;taabestaani be Antalya barmigardim. Be omid didaar. Doostetoon darim.</SPAN><BR><BR></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow>kamranhooman</SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow><BR>&nbsp;</P> <DIV class=post1> <P> <DIV align=center>&nbsp; <IMG style="WIDTH: 553px; HEIGHT: 296px" title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/06qf1toflye7zoyhv38.jpg" width=552 height=259 jQuery1375853500921="187" t>&nbsp; <BR><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/523iyz1lwcghz41bd44.jpg" width=102 height=239 jQuery1375853500921="188">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/rrqrxp1fkhyr9fvyy3w.jpg" width=107 height=242 jQuery1375853500921="189">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/ubboqhhx9wzix4xt1j.jpg" width=107 height=243 jQuery1375853500921="190" t>&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/3vwokrwqyt3dqq51k63.jpg" width=103 height=245 jQuery1375853500921="191"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/a8x4louiqk19e9j4jep.jpg" width=120 height=158 jQuery1375853500921="192">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/8swsy5z5ppdxrjhz5dyw.jpg" width=120 height=157 jQuery1375853500921="193">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/mt8af8pxbthbh1hn24.jpg" width=115 height=156 jQuery1375853500921="194">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/7dzcb84iqqdlmd6ap005.jpg" width=115 height=157 jQuery1375853500921="195"><BR><BR>&nbsp; <BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/iqrsfvfiau8umdc7fbr.jpg" width=514 height=236 jQuery1375853500921="196"><BR><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/gwrketg4sp0nu9p65n8u.jpg" width=116 height=155 jQuery1375853500921="197">&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/mab32b008vjgh4qppwe2.jpg" width=111 height=156 jQuery1375853500921="198">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/2pdis9nxvzxrp1fzn4w.jpg" width=121 height=158 jQuery1375853500921="199">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/lfn4qq9utfek5g93iy8h.jpg" width=117 height=159 jQuery1375853500921="200"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/hl7vcomik3muqkhq9q6w.jpg" width=110 height=139 jQuery1375853500921="201">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/v0q4ucnyyelem7wxhcx.jpg" width=117 height=138 jQuery1375853500921="202">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/ncavos07wnjnf2phwffe.jpg" width=117 height=139 jQuery1375853500921="203">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/10z23u0wxkrbmssd5cn.jpg" width=123 height=140 jQuery1375853500921="204"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/o4imf84ul5hq186xwrce.jpg" width=106 height=281 jQuery1375853500921="205">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/c0rui1tq8fgdkuy5nio4.jpg" width=105 height=280 jQuery1375853500921="206">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/cxkxm1owbq8v5rrwiawk.jpg" width=119 height=282 jQuery1375853500921="207">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/xqa4pxrr18etrh7190ri.jpg" width=118 height=283 jQuery1375853500921="208"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/plm9rdhjdajo5w46f0kf.jpg" width=227 height=311 jQuery1375853500921="209">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/npadjob0g7jny3wx01f.jpg" width=249 height=310 jQuery1375853500921="210"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/ffnq5eyyx3y1irfbtbbb.jpg" width=117 height=140 jQuery1375853500921="211">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/6ejy6pvsfqwhgmerpllf.jpg" width=108 height=139 jQuery1375853500921="212">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/ny0tp7lbr428iv1omvkm.jpg" width=113 height=138 jQuery1375853500921="213" t>&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/qsa33386uwoygmbkk8o.jpg" width=115 height=136 jQuery1375853500921="214" t><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/6k86ebpgutxkzvmrb9z0.jpg" width=117 height=156 jQuery1375853500921="215" t>&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/n9gbjs4g53f0bcd7618s.jpg" width=111 height=156 jQuery1375853500921="216" t>&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/beycte8lijycxps562u.jpg" width=124 height=154 jQuery1375853500921="217" t>&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/qez2xirehg761wjei1u.jpg" width=130 height=152 jQuery1375853500921="218"><BR><BR></DIV></DIV></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: white; COLOR: #333333" dir=ltr><FONT face=""><STRONG><FONT size=2><FONT color=#3333ff><SPAN class=textexposedshow></SPAN></FONT></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2013-08-07T06:05:18+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوک کامران و هومن (نقاشی ها) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/171 <P align=center><STRONG><FONT color=#333333 face="">We humbly thank you all for all your love and support. Here are some beautiful drawings made by some of our dear fans. We are thankful for all the time and love spent creating these amazing drawings. We love you all deeply.&nbsp;</FONT></STRONG><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px"><BR><STRONG><FONT color=#333333 face=""></FONT></STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>از صمیم قلب از شما یاران و عزیزان باوفا سپاسگذاریم که همیشه از هر طریق پشتیبان ما هستید. این هم چندین نمونه از نقاشیهای زیبای شما. ممنون از این همه عشق و حمایت. دوستتون داریم خیلی‌ زیاد</STRONG></DIV></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#333333 face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>Az samime ghalb az shoma yaraan va azizaane baavafaa sepasgozarim ke hamishe az har tarigh poshtibaane maa hastid. In ham chandin nemoone az naghaashihaaye zibaaye shoma. Mamnoon az in hame ehsgh va hemaayat. Doostetoon darim kheyli ziyad</STRONG></DIV></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#333333 face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></FONT></DIV><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>Kamran &amp; Hooman</STRONG></DIV></SPAN></SPAN> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 16px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-FAMILY: Tahoma; MARGIN-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(222,222,222)"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"><B><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 442px; HEIGHT: 242px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1001420_609860832379100_775041983_n.jpg" width=578 height=625 jQuery1375853500921="159" t><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 442px; HEIGHT: 304px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/21440_609856702379513_1708167272_n.jpg" width=532 height=849 jQuery1375853500921="160"></B></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-RIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(222,222,222); PADDING-TOP: 0px" id=postbody> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"><B><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 215px; HEIGHT: 178px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999860_609861112379072_752220561_n.jpg" width=960 height=652 jQuery1375853500921="161"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 227px; HEIGHT: 178px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012906_609861385712378_1858282100_n.jpg" width=437 height=690 jQuery1375853500921="162"></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"><B><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 213px; HEIGHT: 295px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/954661_609861235712393_1296558875_n.jpg" width=212 height=958 jQuery1375853500921="163"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 229px; HEIGHT: 295px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558534_609861042379079_1303804794_n.jpg" width=208 height=961 jQuery1375853500921="164"></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"><B><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 219px; HEIGHT: 229px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/972309_609859479045902_1346788_n.jpg" width=439 height=946 jQuery1375853500921="165"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 222px; HEIGHT: 229px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/21653_609860925712424_497506987_n.jpg" width=442 height=719 jQuery1375853500921="166"></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 14px; WIDOWS: 2; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; ORPHANS: 2; COLOR: rgb(51,51,51)"><B><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 222px; HEIGHT: 175px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/581714_609859839045866_526577815_n.jpg" width=284 height=691 jQuery1375853500921="167"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 219px; HEIGHT: 175px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524395_609859759045874_197545884_n.jpg" width=148 height=666 jQuery1375853500921="168"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 442px; HEIGHT: 399px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969090_609860962379087_691343194_n.jpg" width=438 height=759 jQuery1375853500921="169"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 442px; HEIGHT: 279px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996539_609861572379026_1874682805_n.jpg" width=194 height=961 jQuery1375853500921="170" t></B></SPAN></P></DIV> text/html 2013-08-02T06:14:19+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی کامران و هومن با دوستان http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/173 <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/dr1hovo5uq5r0hdsr4c.png" width=429 height=316 t jQuery1375854129890="132"></P> <P align=center><BR>&nbsp;<IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/rjhewah6milvgs470uo7.png" width=214 height=214 t jQuery1375854129890="133">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/h95etmbvoykxwso9j.jpg" width=224 height=213 t jQuery1375854129890="134"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/bbjoza0m5wyu7f6oi9.png" width=203 height=208 jQuery1375854129890="135">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/yqwu5848ifavjk4qwxim.png" width=204 height=209 jQuery1375854129890="136"><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/52woar2jtlkbb2kcqt9a.png" width=204 height=204 t jQuery1375854129890="137">&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/fwpndnss42uo39307r7p.png" width=203 height=205 jQuery1375854129890="138"><BR><BR></P> text/html 2013-08-01T06:16:22+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوک کامران و هومن(ورزش با...) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/174 <P align=center><SPAN class=userContent><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT size=2>Working out with our dear friend and trainer Amir Assad at Shape It Fitness</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=userContent><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT size=2><BR>&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN class=userContent><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT size=2>ورزش با دوست و مربی‌ عزیزمون امیر اسد در باشگاه "شیپ ایت فیتنس" </FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=userContent><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT size=2><BR>Varzesh ba doost va morabie azizemoon Amir Assad dar bashgaahe Shape It Fitness</FONT></STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/6vp2ldjp09kh8ozxepzs.jpg" width=468 height=366 t jQuery1375854129890="153"><BR></P> text/html 2013-07-26T06:04:04+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوك كامران و هومن(نشستی با كارگردان كار جدید) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/168 <P align=center><FONT color=#009900><FONT size=2><STRONG><U><FONT color=#6600cc size=4>Kamran Hooman</FONT> </U>with alexferra working on a new exciting project</STRONG>. <BR><BR></FONT></FONT><FONT color=#009900><FONT size=2><SPAN class=userContent><B>نشستی داشتیم با کارگردان الکس فرا در رابطه با کاری جدید<BR></B><BR><B>Neshasti dashtim ba kargardaan Alex Ferra dar rabete ba kari jadid.</B></SPAN><BR><BR><BR></FONT></FONT><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/822oseimp6u5ur2n96mc.jpg" width=427 height=309 t jQuery1374852562859="133"><BR>_____________<BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/f1f9teytfniehzosa5no.jpg" width=427 height=336 t jQuery1374852562859="134"><BR>_____________<BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/2xuw0y2khsxbka3jpjm0.jpg" width=424 height=449 t jQuery1374852562859="135"><BR></P> text/html 2013-07-23T06:07:02+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی كنسرت شنبه 19 مرداد (عیدفطر) با سیاوش قمیشی در آنتالیا http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/169 <P align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/ao590gsst85v8qs3896l.jpg" width=338 height=324 t jQuery1374852562859="136"></P><BR> text/html 2013-07-22T06:10:15+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی چندتا عكس........ http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/170 <P align=center><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://img.ir/kMV.jpg src="http://img.ir/kMV.jpg" width=285 height=381 t jQuery1374852562859="157"><BR><BR><BR><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://img.ir/lMV.jpg src="http://img.ir/lMV.jpg" width=479 height=359 jQuery1374852562859="158"><BR><BR><BR><IMG class="shrinkToFit decoded" alt=http://img.ir/jMV.jpg src="http://img.ir/jMV.jpg" width=476 height=357 jQuery1374852562859="159"><BR><BR><BR><IMG class="shrinkToFit decoded" title="" alt=http://img.ir/hMV.jpg src="http://img.ir/hMV.jpg" width=476 height=357 t jQuery1374852562859="160"><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.upload.comkadeh.com/images/349wbccpwgksrwdu8i2.jpg" width=403 height=302 t jQuery1374852562859="196"><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/xykg5ddaqpx5byzga5yt.jpg" width=213 height=158 t jQuery1374852562859="174">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/aupoahjy1l8b4x93ypdb.jpg" width=214 height=158 t jQuery1374852562859="175"><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/gexiwemldvc9rc88z7.jpg" width=215 height=158 t jQuery1374852562859="176">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/i0or5r57mxweuoskyhy2.jpg" width=213 height=158 t jQuery1374852562859="177"><BR><BR><FONT face=""><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/4id1on15kqn01znjlca.jpg" width=213 height=180 t jQuery1374853128796="170">&nbsp; <IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/1f101o7m90gxkrzavql.jpg" width=209 height=179 t jQuery1374853128796="171"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/8bjrt1m6mxyfi73ralr5.jpg" width=207 height=178 jQuery1374853128796="172">&nbsp;&nbsp;<BR><BR>&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/e6osqy0awjh3u19r8v.jpg" width=188 height=282 jQuery1374853128796="176"><BR><BR><A title="" href="http://pmctop20.com/" target="" jQuery1374853128796="177"></A><BR><IMG style="WIDTH: 469px; HEIGHT: 291px" title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/flhhrb1vj1cakd90851.jpg" width=215 height=186 t jQuery1374853128796="168"></FONT></P> <DIV align=center> <DIV style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); MARGIN-TOP: 15px; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; MARGIN-BOTTOM: 15px; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=aboveUnitContent> <DIV class=userContentWrapper> <DIV style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 13px" class=_wk>&nbsp;</DIV></DIV></DIV> <DIV style="POSITION: relative; TEXT-ALIGN: left; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px -15px; ZOOM: 1; FONT: 11px/14px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="photoUnit clearfix"> <DIV style="POSITION: relative; FLOAT: left" class="_53s uiScaledThumb photo photoWidth1" data-gt='{"fbid":"601796696518847"}' data-ft='{"tn":"E"}'><A style="COLOR: rgb(59,89,152); CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none" class=_6i9 href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601796696518847&amp;set=a.204616649570189.51044.189638064401381&amp;type=1&amp;relevant_count=1" rel=theater jQuery1374852562859="181"><BR class=Apple-interchange-newline></A></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-07-16T05:58:41+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوك كامران و هومن(ضبط آهنگ جدید) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/166 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; BACKGROUND: white; mso-line-height-alt: 13.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=""><FONT color=#3333ff>Recording vocals for a new song that we co-wrote with our dear friend and songwriter<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#3333ff face="">&nbsp;</FONT><A title="" href="https://www.facebook.com/ArefShakouri?directed_target_id=0" jQuery1374852122406="132" t><SPAN style="COLOR: #3b5998; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=ltr lang=EN-US><FONT color=#3333ff face="">Aref Shakouri</FONT></SPAN></A><BR><BR><FONT color=#3333ff face="">در حال ضبط صدا برای آهنگ جدیدی که با دوست عزیز و هنرمند عارف شکوری ساختیم<BR><BR></FONT></SPAN><FONT color=#3333ff face="">Dar haal zabt seda baraye ahang jadidi ke ba doost aziz va honarmand Aref Shakouri sakhtim</FONT><SPAN dir=rtl lang=FA><BR><BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="">Kamran<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> &amp; </SPAN>Hooman</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; BACKGROUND: white; mso-line-height-alt: 13.5pt" class=MsoNormal align=center><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; BACKGROUND: white; mso-line-height-alt: 13.5pt" class=MsoNormal align=center><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.tehran98.com/img1/keb1dqptpiiy3u4sv4hz.jpg" width=517 height=280 jQuery1374852122406="133" t></P> text/html 2013-07-13T06:01:01+01:00 kamranhooman155.mihanblog.com هستی پیام فیسبوك كامران و هومن(اسب سواری در ملیبو) http://kamranhooman155.mihanblog.com/post/167 &nbsp; <DIV class=userContentWrapper align=center><B></B> <DIV><STRONG><FONT color=#990000><FONT size=3><SPAN class=userContent>Horseback riding in Malibu with our dear friends.</SPAN></FONT></FONT></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><FONT color=#990000><FONT size=3><SPAN class=userContent>&nbsp;Wish you were all here with us. <BR><BR>اسب سواری‌ در "ملیبو" همراه با دوستان. جای شما خالی‌ بود <BR><BR>Asb savari dar Malibu hamrah ba doostaan. Jaye shoma khali bood. <BR><BR><U>Kamran &amp; Hooman</U></SPAN> </FONT></FONT></STRONG></DIV></DIV> <P align=center><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/898ixugcqpf3f6lnbx.jpg" width=486 height=254 jQuery1374852122406="148" t><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/1fe5h8zcqf2gzj75tqxs.jpg" width=467 height=259 jQuery1374852122406="149"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/zv19rr6c8ah82a3an9l.jpg" width=469 height=255 jQuery1374852122406="150"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/sbxpbhmy7i7xmusxp3fp.jpg" width=473 height=270 jQuery1374852122406="151"><BR><BR><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/5xgb1kunkvrnu1zta5r.jpg" width=474 height=258 jQuery1374852122406="152"><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/tl2bnzyruenvl0xpc2lb.jpg" width=477 height=265 jQuery1374852122406="153" t><BR><BR><IMG title="" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload.comkadeh.com/images/1iau0thgdk4gjcjcbrw8.jpg" width=472 height=254 jQuery1374852122406="154" t><BR><BR></P>